Grammatik, tekst og organisation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med skriftlig tekstproduktion og fremmedsprogsgrammatik. Tekstproduktion er dels i form af oversættelse mellem fremmedsproget og dansk, og dels i form af selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. De tekster, der arbejdes med i modulet, omhandler erhvervs- og virksomhedsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • skriftlig tekstproduktion
 • oversættelsesteori og -metode
 • sprogtypologiske karakteristika ved fremmedsproget
 • sprogtypologiske forskelle mellem fremmedsproget og dansk
 • udvalgte områder inden for fremmedsprogets syntaks, morfologi, grammatiske semantik og leksis
 • begrebsapparat til redegørelse for grammatiske strukturer i fremmedsproget
 • digitale hjælpemidler i forbindelse med oversættelse og tekstproduktion.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at oversætte skriftlige tekster mellem fremmedsproget og dansk om emner inden for området erhvervs- og virksomhedsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark i
 • overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis
 • at redegøre for udvalgte grammatiske strukturer i fremmedsproget vha. begrebsapparat
 • at anvende viden om fremmedsprogets grammatik i praksis
 • at anvende relevante oversættelsesmetoder og -teori i en konkret tekst med en given målgruppe
 • at anvende digitale hjælpemidler i forbindelse med oversættelse og tekstproduktion samt reflektere over brugen af sådanne hjælpemidler
 • selvstændigt at producere tekster på fremmedsproget inden for området erhvervs- og virksomhedsforståelse i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at arbejde systematisk med fremmedsprogsgrammatik
 • at omsætte viden om fremmedsprogsgrammatik og skriftlig tekstproduktion til praksis i en professionel sammenhæng
 • at være bevidst om sprogtypologiske forskelle i arbejdet med tekstproduktion
 • at bruge viden og færdigheder i fremmedsprogsgrammatik og skriftlig tekstproduktion i skriftlig interaktion med personer fra fremmedsprogsområdet
 • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig tekstproduktion.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik, tekst og organisation
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar, Text and Organisation
ModulkodeBAINV2407
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet