Kultur, kommunikation og organisation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med organisationers struktur, kultur og kommunikation, og de studerende introduceres således til organisationsteori og organisationskommunikation. Modulet afsluttes med et problembaseret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende organisationsteorier, herunder deres historik
 • centrale områder inden for organisationskommunikation
 • centrale områder inden for organisationskultur
 • grundlæggende humanistisk videnskabsteori.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne inden for kultur, kommunikation og organisation
 • at formidle og begrunde valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte problem på et grundlæggende niveau
 • at anvende relevant teori og metode i en organisationskommunikativ og kulturel kontekst
 • at analysere problemstillinger i relation til organisationskommunikation og -kultur
 • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om kommunikation og kultur i organisationer i relation til fremmedsprogsområdet
 • at formidle viden i en form, som overholder væsentlige principper for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at indgå i organisationskulturelle sammenhænge
 • at kunne formidle sin viden om organisationskommunikation og -kultur i relation til fremmedsprogsområdet
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
 • at reflektere over egne kompetencer og progression inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • At den studerende har deltaget aktivt (80%) i de af studienævnet definerede kurser.
 • Ved manglende aktiv deltagelse skal den studerende aflevere en bunden skriftlig hjemmeopgave på engelsk på maksimalt 6 sider til en af studienævnet fastsat afleveringsfrist.

Prøver

Prøvens navnKultur, kommunikation og organisation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Omprøve: Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture, Communication and Organisation
ModulkodeBAINV2405
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet