Kultur, kommunikation og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med kultur- og samfundsforhold i det pågældende fremmedsprogsområde. Derudover introduceres den studerende til samfunds- og kulturteorier, medie-, og kommunikationsteorier samt diskurs- og tekstanalyse. Modulet afsluttes med et problembaseret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • teori og metode, der er relevant for projektets emne
 • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold
 • kommunikation og mediers betydning og konsekvenser for individ, samfund og kultur.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur- og samfundsforhold inden for fremmedsprogsområdet
 • at analysere sociale og kulturelle fænomener i samfundet set i relation til kommunikations- og medieprodukter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at reflektere over og diskutere den gensidige påvirkning mellem medier, kommunikation, individ og samfund
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • at begynde at udvikle kompetencer til at strukturere en arbejdsproces omkring en specifik opgave i en gruppe
 • at begynde at udvikle og reflektere over egne kompetencer inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • At den studerende har afleveret henholdsvis én fuldt besvaret opgave i kurset Introduktion til medie- og kommunikationsteori og én fuldt besvaret opgave i kurset Introduktion til diskurs- og tekstanalyse til de fastsatte afleveringsfrister.
 • At den studerende har deltaget aktivt (80%) i hvert af kurserne tilknyttet dette modul samt i modulet i PBL, videnskabsteori og akademisk praksis
 • Ved manglende aktiv deltagelse skal den studerende aflevere en bunden skriftlig hjemmeopgave på engelsk på maksimalt 6 sider til en af studienævnet fastsat afleveringsfrist.

Prøver

Prøvens navnKultur, kommunikation og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Omprøve: Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture, Communication and Society
ModulkodeBAINV2402
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet