Det teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med løsningen af sproglige og kommunikative problemstillinger ved hjælp af digitale teknologier og værktøjer. Modulet introducerer ligeledes den studerende til etiske overvejelser ved brugen af digitale metoder i sprog- og kommunikationsarbejdet.

Læringsmål

Viden

Viden om og forståelse af

  • digitale teknologier og værktøjers bidrag til sprog- og kommunikationsmedarbejderens arbejde
  • algoritmer og tekniske forudsætninger for (sprog)teknologier på et basalt niveau
  • grundlæggende (sprog)teknologiske begreber, problemstillinger og etiske dilemmaer relateret til området.

Færdigheder

Færdigheder i

  • at finde, sortere og analysere data med henblik på at undersøge kommunikative og sproglige problemstillinger
  • at bruge konkrete teknologier og værktøjer til at producere, bearbejde og analysere tekster (fx maskinoversættelse, augmented writing, data crawling og sentiment analysis)
  • at arbejde selvstændigt med den digitale løsning af en konkret sproglig eller kommunikativ opgave.

Kompetencer

Kompetencer til

  • at reflektere over etiske dilemmaer i forhold til at bruge digitale teknologier
  • at diskutere og forholde sig kritisk til teknologiernes bidrag og begrænsninger
  • at formidle viden om teknologiske værktøjer og metoder i arbejdet med sprog og kommunikation
  • at anvende digitale værktøjer i sprog- og kommunikationsarbejdet.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet teknologibaserede sprog- og kommunikationsarbejde
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave på dansk eller engelsk efter studienævnets bestemmelse. Den studerendes opgaveformulering skal godkendes af eksaminator.
Besvarelsen må højst være på 8 sider. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology-Based Language and Communication Work
ModulkodeBAINV2233
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet