Sprog, kommunikation og professionel praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med sprog, kommunikation, faglig identitet og professionalisering i teori og praksis. Fokus er på udøvelsen af professionel kommunikation i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • traditionelle og aktuelle teoretiske tilgange til faglig identitet og professionalisering, herunder kendskab til professionernes historie

 • forholdet mellem kommunikation, diskurs og professionalisering

 • forholdet mellem professionalisering og de-professionalisering

 • de organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle betingelser for udøvelsen af professionel kommunikation

 • de diskursive, sproglige og retoriske aspekter af professionel kommunikation i fremmedsprogsområdet

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at anvende sin viden om professioner og professionalisering til at afdække og analysere professionel kommunikation i sociale og kulturelle sammenhænge

 • at afdække den diskursive, sproglige og retoriske forankring af professionel kommunikation i fremmedsprogsområdet

 • selvstændigt at producere tekster inden for forskellige professionelle genrer på fremmedsproget

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kommunikere professionelt i bestemte sociale og kulturelle sammenhænge
 • at forholde sig kritisk til professionalisering og professionel praksis
 • at reflektere over professionel kommunikation og sprogbrug.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprog, kommunikation og professionel praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 4-dages bunden skriftlig hjemmeopgave, som består af henholdsvis analyse af en case og selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. Besvarelsen må højst være på 8 sider. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage, Communication and Professional Practice
ModulkodeBAINV2219
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet