Erhvervsjuridisk kommunikation og virksomheden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til virksomheds- og samarbejdsformer i fremmedsprogsområdet samt grundlæggende introduktion til det juridiske system i Danmark og fremmedsprogsområdet. Desuden arbejder den studerende med grundlæggende genrer (fx domme, kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser) i den erhvervsjuridiske kommunikation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende elementer i det juridiske system i Danmark og fremmedsprogsområdet, fx aktører og principper

 • grundlæggende genrer og sprogbrug i erhvervsjuridisk kommunikation

 • udvalgte aspekter af virksomhedsformer i fremmedsprogsområdet

 • udvalgte aspekter af virksomhedens samarbejdsformer i fremmedsprogsområdet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at redegøre for virksomheds- og samarbejdsformer i fremmedsprogsområdet

 • at beskrive karakteristika ved genrer og sprogbrug i juridisk kommunikation

 • at oversætte og bearbejde lettere erhvervsjuridiske tekster inden for udvalgte områder med anvendelse af fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis

 • at anvende digitale hjælpemidler ifm. oversættelse og tekstproduktion inden for det erhvervsjuridiske område samt reflektere over brugen af sådanne hjælpemidler 
 • at anvende informationssøgning i arbejdet med erhvervsjuridiske fagområder, herunder at anvende digitale ressourcer i informationssøgningen.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at overføre teoretisk viden til praktisk produktion og -bearbejdning af erhvervsjuridiske tekster

 • at formidle viden om udvalgte juridiske aspekter i fremmedsprogsområdet.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsjuridisk kommunikation og virksomheden
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Communication and Business
ModulkodeBAINV2217
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet