Kultur og erhverv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter problembaseret projektarbejde med et selvvalgt emne inden for området kultur og erhverv i relation til fremmedsprogsområdet. Projektet skrives på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • et udvalgt emne inden for kultur og erhverv i relation til fremmedsprogsområdet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne inden for kultur og erhverv

  • at formidle, begrunde og vurdere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte emne

  • at anvende relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling

  • at analysere problemstillinger i relation til kultur og erhverv i fremmedsprogsområdet

  • mundligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur og erhverv i relation til fremmedsprogsområdet

  • at formidle viden i en form, som overholder de væsentligste principper for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at arbejde selvstændigt med et udvalgt emne inden for kultur og erhverv i fremmedsprogsområdet
  • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL

  • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur og erhverv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Business
ModulkodeBAINV2213
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet