Retorik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med produktion og formidling af overbevisende tekster i organisationssammenhænge. Modulet giver grundlæggende indsigt i retoriske virkemidler, argumentation, sproglig udformning og fremførelse. Fokus lægges på den mundtlige formidling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • grundbegreber inden for argumentationsteori, herunder argumenters struktur, argumenttyper, appelformer og argumentationens dynamik

  • planlægning og formidling af en retorisk kommunikation, herunder persuasive udtryksmuligheder

  • menneskelig interaktion i organisationssammenhænge.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at identificere en retorikfaglig problemstilling i en organisatorisk sammenhæng

  • at producere og fremføre professionel overbevisende argumentation for at søge tilslutning til et standpunkt

  • at demonstrere indsigt i individets kommunikation ud fra en retorisk synsvinkel

  • at formidle oplæg over for forskellige målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at planlægge mundtlig kommunikation med afsæt i teoretisk og praktisk viden om retorik

  • at kunne fungere som konsulent i forbindelse med formidlingsmæssige opgaver i organisationen.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetorik
Prøveform
Mundtlig
Prøven finder sted på baggrund af et udleveret oplæg, som vedrører en bestemt retorisk kommunikationssituation. Oplægget udleveres til den studerende 2 dage før prøvens afholdelse. Normeret prøvetid: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRhetorics
ModulkodeBAINV2212
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet