Grammatik og skriftlig tekstproduktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med skriftlig tekstproduktion og fremmedsprogsgrammatik. Tekstproduktion er dels i form af oversættelse mellem fremmedsproget og dansk, og dels i form af selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. De tekster, der arbejdes med i modulet, omhandler erhvervs- og virksomhedsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark.

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • skriftlig tekstproduktion

 • oversættelsesteori og -metode

 • sprogtypologiske karakteristika ved fremmedsproget

 • sprogtypologiske forskelle mellem fremmedsproget og dansk

 • udvalgte områder inden for fremmedsprogets syntaks, morfologi, grammatiske semantik og leksis

 • begrebsapparat til redegørelse for grammatiske strukturer i fremmedsproget.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at oversætte skriftlige tekster mellem fremmedsproget og dansk om emner inden for området erhvervs- og virksomhedsforhold i fremmedsprogsområdet og i Danmark i

 • overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis

 • at redegøre for udvalgte grammatiske strukturer i fremmedsproget vha. begrebsapparat

 • at anvende viden om fremmedsprogets grammatik i praksis

 • at anvende relevante oversættelsesmetoder og -teori i en konkret tekst med en given målgruppe

 • selvstændigt at producere tekster på fremmedsproget inden for området erhvervs- og virksomhedsforståelse i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at arbejde systematisk med fremmedsprogsgrammatik
 • at omsætte viden om fremmedsprogsgrammatik og skriftlig tekstproduktion til praksis i en professionel sammenhæng
 • at være bevidst om sprogtypologiske forskelle i arbejdet med tekstproduktion
 • at bruge viden og færdigheder i fremmedsprogsgrammatik og skriftlig tekstproduktion i skriftlig interaktion med personer fra fremmedsprogsområdet
 • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig tekstproduktion.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og skriftlig tekstproduktion
Prøveform
Skriftlig
Opgaven stilles inden for et eller flere af følgende områder: oversættelse til fremmedsproget, oversættelse fra fremmedsproget og selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. Desuden skal den studerende redegøre for centrale grammatiske fænomener og oversættelsesrelaterede overvejelser. Prøven aflægges på dansk og/eller engelsk efter studienævnets bestemmelse.
Normeret prøvetid: 5 timer
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar and the Production of Written Texts
ModulkodeBAINV2207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet