Grammatik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med fremmedsprogets grammatik samt med almengrammatiske områder såsom sætningsanalyse.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • almengrammatiske områder, bl.a. sætningsanalyse og ordklasselære

  • udvalgte områder inden for fremmedsprogets syntaks, morfologi og grammatiske semantik

  • begrebsapparat til beskrivelse af grammatiske strukturer i fremmedsproget.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at arbejde praktisk med almengrammatiske områder i fremmedsproget, bl.a. at bestemme ordklasser og foretage sætningsanalyse

  • at genkende og beskrive udvalgte grammatiske strukturer i fremmedsproget vha. begrebsapparat

  • at anvende viden om fremmedsprogsgrammatik inden for udvalgte områder i praksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at være bevidst om grammatik i arbejdet med fremmedsprog
  • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for grammatik.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i ”Grammatik”, at den studerende har afleveret tre fuldt besvarede opgaver i løbet af kurset i grammatik til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister.

Prøver

Prøvens navnGrammatik
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på dansk og/eller fremmedsproget i: Grammatik (Grammar). Prøven består af forskellige delopgaver, fx udfyldnings- og kommenteringsopgaver.
Normeret prøvetid: 2 timer.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
Opgaven besvares på dansk og/eller fremmedsproget.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar
ModulkodeBAINV2203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet