Kultur, kommunikation og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med kultur- og samfundsforhold i det pågældende fremmedsprogsområde. Derudover introduceres den studerende til samfunds- og kulturteorier, medie-, og kommunikationsteorier samt diskurs- og tekstanalyse. Modulet afsluttes med et problembaseret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Undervisningssprog: Dansk og fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • teori og metode, der er relevant for projektets emne
  • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold
  • kommunikation og mediers betydning og konsekvenser for individ, samfund og kultur.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur- og samfundsforhold inden for fremmedsprogsområdet

  • at analysere sociale og kulturelle fænomener i samfundet set i relation til kommunikations- og medieprodukter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at reflektere over og diskutere den gensidige påvirkning mellem medier, kommunikation, individ og samfund

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave

  • at begynde at udvikle kompetencer til at strukturere en arbejdsproces omkring en specifik opgave i en gruppe

  • at begynde at udvikle og reflektere over egne kompetencer inden for PBL.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • At den studerende har afleveret henholdsvis én fuldt besvaret opgave i kurset Introduktion til medie- og kommunikationsteori og én fuldt besvaret opgave i kurset Introduktion til diskurs- og tekstanalyse til de fastsatte afleveringsfrister.

Prøver

Prøvens navnKultur, kommunikation og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på engelsk, må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Der foretages en samlet vurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture, Communication and Society
ModulkodeBAINV2202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet