PBL, videnskabsteori og akademisk praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er en introduktion til problembaseret læring (PBL) og projektarbejde. Desuden introduceres til videnskabsteori og skriftlig akademisk fremstilling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende principper for problembaseret projektarbejde
 • grundlæggende principper for teori- og metodevalg
 • grundlæggende principper for akademisk fremstilling
 • grundlæggende elementer i humanistisk videnskabsteori.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at identificere et relevant problem inden for det humanistiske område i relation til den givne temaramme på semestret og udarbejde en problemformulering
 • at indsamle relevant materiale i forhold til det valgte problem, herunder anvende digitale ressourcer i forbindelse med litteratursøgning og materiale- og dataindsamling
 • at beskrive og begrunde teori- og metodevalg med henblik på det valgte problem på et grundlæggende niveau
 • at analysere relevant empirisk materiale med henblik på at besvare problemformuleringen
 • at formidle viden i en form, som overholder grundlæggende principper for akademisk skriftlig fremstilling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb
 • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et valgt problem
 • at udvikle akademiske skrivekompetencer.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPBL, videnskabsteori og akademisk praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven aflægges samtidig med prøven Kultur, kommunikation og samfund.

Ved omprøve har prøven form af en mundtlig samtale mellem eksaminator, censor og den studerende med udgangspunkt i semestrets projekt. Normeret prøvetid ved omprøve: 20 minutter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPBL, Theory of Science and Academic Practice
ModulkodeBAINV2201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet