Emnestudie inden for interkulturel kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af selvstændig tilegnelse af viden og arbejde med en skriftlig opgave inden for interkulturel kommunikation med relation til den studerendes studieophold i udlandet.

Opgaven skrives på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • et udvalgt emne inden for interkulturel kommunikation, herunder relevant teori vedrørende emnet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at indsamle og strukturere viden, som er relevant for opgavens udarbejdelse
  • at bygge oven på og kombinere viden erhvervet gennem undervisningen inden for interkulturel kommunikation tidligere i studiet
  • at udvælge og anvende relevante teorier og metoder til besvarelse af den formulerede opgave
  • at afgrænse og analysere udvalgt materiale på en metodisk forsvarlig måde
  • at formidle viden om et udvalgt emne og strukturere en sammenhængende skriftlig akademisk præsentation om emnet.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at vælge, afgrænse, analysere en problemstilling inden for interkulturel kommunikation ved hjælp af relevant teori og metode
  • selvstændigt at fortsætte udvikling af kompetencer inden for fagfeltet.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnestudie inden for interkulturel kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTopic Study in Intercultural Communication
ModulkodeBAINV2101
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet