Virksomheds- og forretningsforståelse (engelsk)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med grundlæggende virksomheds- og forretningsforståelse nationalt og internationalt samt med erhvervs- og markedsforhold i det studerede fremmedsprogsområde.

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • virksomhedens grundlæggende forretningsmodel og udvikling heraf
  • virksomhedens ressourcestyring
  • virksomhedens grundlæggende organisatoriske forhold
  • virksomhedens grundlæggende markedsforhold – nationalt og internationalt
  • erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at foretage analyser af virksomhedens muligheder og udfordringer inden for ovennævnte områder

  • at formidle sin viden om erhvervs- og markedsforhold i fremmedsprogsområdet

  • at anvende sin viden om ovennævnte områder til at løse en given opgave eller problemstilling i en konkret situation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at bidrage til løsningen af virksomhedsrelaterede opgaver med en professionel tilgang
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomheds- og forretningsforståelse (engelsk)
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave på dansk og/eller fremmedsproget. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Knowledge (English)
ModulkodeBAINV206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet