Webdesign og grafiske værktøjer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer den studerende til at planlægge, opbygge og redigere hjemmesider. Forløbet indeholder undervisning i et udvalgt Content Management System (CMS) og udvalgte grafiske værktøjer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • udvalgte teorier til udarbejdelse af webdesign
  • et udvalgt Content Management System (CMS)
  • layout og æstetik i webdesign.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at anvende og redegøre for teorier og begreber inden for webdesign
  • at planlægge, opbygge og redigere hjemmesider
  • at anvende grafiske værktøjer i opbygningen af en hjemmeside.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at indgå i udarbejdelsen af en hjemmeside
  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWebdesign og grafiske værktøjer
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb design and Graphic Tools
ModulkodeBAINV2031
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet