Webkommunikation og søgemaskineoptimering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer til grundlæggende teorier om webkommunikation set i en virksomhedskontekst, herunder informationsarkitektur, motiverende design og søgemaskineoptimerede tekster.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • teorier og begreber inden for tekstproduktion og fagjournalistik
 • rammerne og betingelserne for online kommunikation
 • søgemaskineoptimering af online tekster
 • digital kommunikationsteori, fx brugervenlighed og motiverende design på et website
 • brugertests og anvendelsen af disse.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at analysere og vurdere webkommunikation

 • at planlægge, udføre og analysere brugertests

 • at udarbejde søgemaskinevenlige tekster set i relation til en given virksomhed og given målgruppe

 • at udarbejde og analysere forskellige virksomhedstekster og medieprodukter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at overføre teoretisk viden om tekstproduktion og fagjournalistik til praktisk tekstproduktion i en virksomhed eller organisation

 • at sætte sig ind i nye systemer og værktøjer inden for digital kommunikation
 • at indgå aktivt i virksomheders strategiske arbejde med webkommunikation.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWebkommunikation og søgemaskineoptimering i teori og praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 10 sider eksklusive bilag. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb Communication and Search Engine Optimisation in Theory and Practice
ModulkodeBAINV2018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet