Forretningsudvikling og entreprenørskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med forretningsudvikling og entreprenørskab, dvs. fagets grundelementer og udviklingen fra forretningsidé til -plan.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • forretningsforståelsens og forretningsudviklingens grundelementer
  • processen fra forretningsidé til forretningsplan.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at vurdere realiseringspotentiale for en forretningsidé, herunder bedst mulige kommercialiseringsform, markedspotentiale og forretningsmodel

  • at udvikle en ny forretningsidé, herunder beskrive måden, hvorpå den kan udvikles og planlægges

  • at foretage en analyse af en forretningsidé

  • at formidle en forretningsidé til en potentiel interessent (investor, kunde osv.)

  • at opstille en forretningsplan for en forretningsidé og argumentere for til- og fravalg af elementer i planen.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at opstille og teste antagelser omkring en ny forretningsidé
  • at omsætte en forretningsidé til en forretningsplan, herunder argumentere for den mest hensigtsmæssige kommercialiseringsform
  • at anvende en forretningsplan som et internt strategisk styringsværktøj.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling og entreprenørskab
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Development and Entrepreneurship
ModulkodeBAINV201724
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet