Organisationspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til grundlæggende organisationspsykologiske teorier og fænomener og problemstillinger, ligesom disse relateres til praktiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • væsentlige teorier og fænomener relateret til organisationspsykologi
  • kommunikation omkring organisationspsykologiske emner.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at analysere eksempler på psykologiske fænomener i organisationen
  • at udarbejde relevante kommunikationsforslag og -oplæg.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
  • selvstændigt at fortsætte kompetenceudvikling inden for fagområdet.

Undervisningsform

Er angivet i § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationspsykologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational Psychology
ModulkodeBAINV201723
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet