Erhvervsjuridisk kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til virksomheds- og samarbejdsformer i fremmedsprogsområdet samt grundlæggende introduktion til det juridiske system i Danmark og fremmedsprogsområdet. Desuden arbejder den studerende med grundlæggende genrer (fx domme, kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser) og sprogbrug i den erhvervsjuridiske kommunikation og med køb og salg af varer og tjenesteydelser samt markedsføring i fremmedsprogsområdet.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

 • grundlæggende elementer i det juridiske system i Danmark og fremmedsprogsområdet, fx aktører og principper

 • grundlæggende genrer og sprogbrug i erhvervsjuridisk kommunikation

 • udvalgte aspekter af virksomhedsformer i fremmedsprogsområdet

 • udvalgte aspekter af virksomhedens samarbejdsformer i fremmedsprogsområdet.

 • køb og salg af varer og tjenesteydelser i fremmedsprogsområdet, herunder markedsføring

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at redegøre for virksomheds- og samarbejdsforme og udvalgte juridiske aspekter ved køb og salg, herunder markedsføring, i fremmedsprogsområdet

 • at beskrive karakteristika ved genrer og sprogbrug i juridisk kommunikation

 • at oversætte og bearbejde lettere erhvervsjuridiske tekster inden for udvalgte områder med anvendelse af fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis

 • at anvende relevante hjælpemidler ifm. oversættelse og tekstproduktion, herunder digitale hjælpemidler, samt reflektere over brugen af sådanne hjælpemidler

 • at anvende informationssøgning i arbejdet med erhvervsjuridiske fagområder, herunder at anvende digitale ressourcer i informationssøgningen

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at overføre teoretisk viden til praktisk produktion og -bearbejdning af erhvervsjuridiske tekster

 • at formidle viden om udvalgte juridiske aspekter i fremmedsprogsområdet.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsjuridisk kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Hjemmeopgaven indeholder udvalgte elementer fra modulets fagområder.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal Communication
ModulkodeBAINV2017
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet