Retorik og mundtlig formidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og opgaver inden for følgende fagområde:

 • retorik og mundtlig formidling.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • retorik og retoriske virkemidler

 • mundtlig fremstilling og præsentationsteknik

 • feedback.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere

Færdigheder i

 • at opbygge mundtlige præsentationer med brug af retoriske virkemidler

 • at formidle oplæg over for forskellige målgrupper

 • bevidst brug af verbale og non-verbale kommunikationsformer

 • at anvende forskellige (audiovisuelle) hjælpemidler i forbindelse med mundtlig præsentation og formidling.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

 • selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre formidlingsmæssige opgaver i en organisation

 • at kunne fungere som konsulent i forbindelse med formidlingsmæssige opgaver i organisationen

 • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området..

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRetorik og mundtlig formidling
Prøveform
Skriftlig
Prøven finder sted på baggrund af et udleveret oplæg, som vedrører en bestemt kommunikationssituation. Oplægget udleveres til den studerende 2 dage før prøvens afholdelse.
Normeret prøvetid: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRhetorics and Oral Presentation)
ModulkodeBAINV201427
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet