Skriftlig produktion af specialiserede tekster

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med produktion af specialiserede tekster, dels i form af oversættelse mellem fremmedsproget og dansk, og dels i form af selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget. De tekster, der arbejdes med i modulet, kan fx være (brugs-)vejledninger, produktbeskrivelser, årsrapporter og fagartikler.

Undervisningen foregår på dansk og fremmedsproget

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • produktion af specialiserede tekster, fx (brugs-)vejledninger, produktbeskrivelser, årsrapporter og fagartikler

  • oversættelsesteori og -metode i relation til specialiserede tekster

  • sprogtypologiske karakteristika ved fremmedsproget inden for udvalgte specialiserede tekstgenrer

  • sprogtypologiske forskelle mellem fremmedsproget og dansk inden for udvalgte specialiserede tekstgenrer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • at oversætte enklere specialiserede tekster mellem fremmedsproget og dansk

  • at anvende relevante oversættelsesmetoder og -teori i en konkret tekst og med en given målgruppe

  • selvstændigt at producere enklere specialiserede tekster i overensstemmelse med fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at udføre produktion af specialiserede tekster inden for nye områder

  • at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig produktion af specialiserede tekster.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig tekstproduktion af specialiserede tekster
Prøveform
Skriftlig
Prøven består i oversættelse fra dansk til fremmedsprog og/eller fra fremmedsproget til dansk samt selvstændig tekstproduktion på fremmedsproget på basis af tekster.
Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction of Written Texts
ModulkodeBAINV2011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet