Modul 7: Innovation og forandringsledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Omhandler forandringsledelse, forandrings-kommunikation og konflikthåndtering samt de politiske og organisatoriske udfordringer, der er forbundet med digital forandring (digitalisering) i såvel den private og offentlige sektor. Der lægges stor vægt på formidling og kommunikation.

Læringsmål

Viden

  • teori, metoder og praksis inden for ”innovation og forandring”, mere specifikt forandringsledelse og forandringskommunikation i private og offentlige organisationer samt de særlige forandringsledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med digitalisering.
  • teorier, metoder og praksis inden for forandringsledelse og forandrings-kommunikation, herunder fx styrker og svagheder forbundet med forskellige strategier for forandringsledelse i forbindelse med digitalisering.

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til forandringsledelse samt begrunde og vælge relevante analysemodeller for at afdække de forandringsledelsesmæssige udfordringer forbundet med et konkret innovations- eller digitaliseringsprojekt og vælge relevante løsningsmodeller i form af en strategi for forandringsledelse for projektet.
  • De studerende skal også kunne vurdere om foreslåede forandringer er realistiske og gennemførlig set fra et forandringsledelsesmæssigt perspektiv.

Kompetencer

Den studerende skal, gennem en øget forståelse for de forandringsmæssige aspekter ved innovations- og digitaliseringsprojekter, kunne:

  • håndtere organisatorisk og politisk kompleksitet i forbindelse med sådanne projekter.
  • forstå hvorfor involverede aktører og agerer, som de gør, og dermed også kunne indgå i et professionelt samarbejde med disse aktører.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 7: Innovation og forandringsledelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7: Innovation- and Change Management
ModulkodeBAIDIT20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet