IT-Baseret forretningsudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Giver den studerende indsigt i teorier og metoder til IT-baseret forretningsudvikling samt forståelse for hvordan værdiskabende processer gennemføres. Herunder viden om forretningsmodellering, projektøkonomi samt forskellige typer af udviklingsprocesser.

Læringsmål

Viden

  • hvordan værdiskabende forretningsudviklingsprocesser defineres og effektueres.
  • projektøkonomiske, organisatoriske og markedsmæssige parametre for IT-systemers mulige bidrag til arbejdet med forretningsudvikling.
  • centrale teorier og metoder indenfor forretningsudvikling.

Færdigheder

  • anvende metoder og teorier til at værdievaluere konkrete IT-systemer på såvel et teoretisk og empirisk niveau.
  • vurdere hvordan et IT-system kan bidrage til udviklingen af en forretning.
  • formidle forretningsmæssige handlingsmuligheder og løsningsmodeller på såvel et generelt som på et problemspecifikt niveau.

Kompetencer

  • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i IT-baserede forretningsudviklingsprocesser.
  • skal kunne integrere forskellige fagligheder i udviklingsprocesser
  • kan varetage IT-forretningsudvikling i en organisation.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIT-Baseret forretningsudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT-driven Business Development
ModulkodeBAIDIT20223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet