Fra data til værdi og forandring i organisation og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Giver den studerede viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med data på et operationelt, taktisk og strategisk niveau. Den studerende sættes i stand til at analysere og reflektere over de organisatoriske, regulative og institutionelle rammer for værdiskabelse i forbindelse med anvendelse af data i offentlige og private organisationer.

Læringsmål

Viden

  • hvordan teknologi, og særligt brugen af data, forandrer økonomi og arbejde samt regulering heraf.
  • strategier for udvikling og varetagelse af digital infrastruktur, datastrømme og compliance.
  • integration og anvendelse af data i projekter, organisationer og samfund.

Færdigheder

  • udarbejde og administrere politiker, strategier, processor og procedurer vedrørende lagring og omgang med data i organisationer.
  • operationalisere modulets teorier og metoder til at skabe forretningsmæssig værdi i anvendelsen og processeringen af data.
  • formidle datarelaterede problemstillinger og løsningsmodeller på projekt-, organisation- samt politiskniveau.

Kompetencer

  • vurdere, prioritere og begrunde muligheder for strategisk anvendelse af data i private og offentlige organisationer.
  • analysere og diskutere datas forandringsmæssige potentiale og implikationer i en forretningsmæssig kontekst.
  • selvstændigt og professionelt håndtere datadrevet forretningsudvikling i komplekse, tværfaglige samarbejdsrelationer. 

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFra data til værdi og forandring i organisation og samfund
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCreating Value from Data at Organisational and Societal Levels
ModulkodeBAIDIT20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet