Design og Styring af digitaliserings- og innovationsprojekter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Sætter den studerende i stand til, at indgå i projektteams som arbejder med komplekse digitaliserings- og innovationsprojekter der involverer flere fagligheder og interessentgrupper

Læringsmål

Viden

  • hvad et projekt er samt hvilke forretningsmæssige egenskaber findes i alle typer af projekter. Herunder: strategi, interessenter samt ressourcemæssige, institutionelle og politiske rammebetingelser.
  • centrale teorier og metoder indenfor projektledelse.
  • aktuelle redskaber til projektstyring med særlig fokus på digitaliserings- og innovationsprojekter.

Færdigheder

  • Identificere, vurdere og anvende teori og metode præsenteret i modulet til styring og ledelse af digitaliserings og innovationsprojekter.
  • prioritere handlings- og løsningsforslag indenfor design og styring af digitaliserings- og innovationsprojekter.
  • formidle problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og interessenter; herunder ikke-specialister, politikere, ledere, leverandører & kunder / brugere.

Kompetencer

  • begrunde valg og kombinationer af projektstyringsredskaber.
  • analysere og vurdere udviklingsprocesser forbundet til styring og ledelse af digitaliserings- og innovationsprojekter, der kræver en høj grad af kompleksitet.
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med styring og ledelse af digitaliserings- og innovationsprojekter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og Styring af digitaliserings- og innovationsprojekter
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning and Managing Digitalisation and Innovation Projects
ModulkodeBAIDIT20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet