Offentlig styring, e-Government og performance management

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Omhandler generelt offentlig forvaltning, styring og forvaltningsret og mere specifikt den rolle som e-Government og digitalisering spiller i offentlig forvaltning. Herunder også digital infrastruktur og modenhedsmodeller for e-Government. Modulet introducerer de studerende til forskellige styringsparadigmer og -perspektiver og deres interne sammenspil. Modulet behandler også hvilken rolle digitalisering spiller i forhold til styring og ledelse i den offentlige sektor, og hvordan marked og civilsamfund kan inddrages i denne proces.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”organisation og ledelse”, herunder specifikt offentlig forvaltning, forvaltningsret og e-Government set i et forvaltningsmæssigt perspektiv: Fx principper for god forvaltning og hvordan disse principper påvirker og stiller krav til e-Government initiativer.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for offentlig forvaltning og e-Government, og således fx kunne indarbejde forvaltningsretslige principper i udformningen af digitale sagsbehandlingsløsninger og selvbetjeningsløsninger. 

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller inden for offentligforvaltning og e-Government, herunder fx analysere om konkrete offentlige digitaliseringsstrategier er realistiske set i forhold til et givet modenhedsniveau inden for e-Government.

Kompetencer

  • Gennem tilegnelse af viden om forvaltning, forvaltningsret og e-Government styrkes de studerendes muligheder for at overskue og håndtere den kompleksitet der er forbundet med at digitalisere fx offentlige serviceydelser.
  • Gennem forståelse for forvaltning og forvaltningsret øges de studerendes forudsætninger for at forstå og samarbejde med administrative ledere og sagsbehandlere i forbindelse med gennemførelse af tværfaglige digitaliserings- og innova­tionsprojekter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsningerog udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOffentlig styring, e-Government og performance management
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelPublic Administration and e-Government
ModulkodeBAID2023M5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle