Gevinstrealisering, værdiskabelse og økonomisk styring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at bibringe de studerende forståelse for hvilke typer af værdier og gevinster, der skabes gennem digitale udviklingsprojekter og IT-projekter, og herunder hvordan både gevinstrealiseringen og værdiskabelsen kan ledes gennem økonomisk styring og forskellige måleparametre og metrikker.Målet er, at de studerende tilegner sig de nødvendige kompetencer, der sætter dem i stand til at vælge, analysere og anvende modulets metoder, teorier og modeller på komplekse og udviklingsorienterede situationer, og derigennem skabe værdi og gevinstrealisering i forskellige typer projekter.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal have viden om teori, metoder og modeller inden for gevinstrealisering.
  • Den studerende skal have viden om teori, metoderog modeller inden for værdiskabelse.
  • Den studerende skal have viden om teori, metoder og modeller indenfor økonomisk styring og opfølgning.
  • Den studerende skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med anvendelse af modulets teoretiske, metodiske og modelmæssige grundlag, herunder fx at kunne vurdere styringsimplikationer for komplekse IT-og digitaliseringsprojekter.

Færdigheder

  • Den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde valg af relevante analyse-og løsningsmodeller.
  • Den studerende skal kunne forholde sig kritisk til valg af teori, metoder og modeller indenfor styring og vurdering af komplekse IT-og digitaliseringsprojekter.
  • Den studerende skal kunne tilpasse eksisterende metoder og modeller til konkrete problemstillinger indenfor styring af IT-og digitaliseringsprojekter.

Kompetencer

  • Den studerende skal gennem sin faglige indsigt i gevinstrealisering, værdiskabelse og økonomisk styringkunne opstille og begrunde værdi-og effektskabende løsnings-og handlingsforslag til praksis–både i en specifik og generel kontekst.
  • Den studerende skal gennem forståelse for styring og vurdering af komplekse IT-og digitaliseringsprojekter kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med faggrupper indenfor realisering af gevinster, styrkelse af værdiskabelsen, og økonomisk styring og opfølgning i IT-og digitaliseringsprojekter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsningerog udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGevinstrealisering, værdiskabelse og økonomisk styring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelBenefits Realisations and Financial Management
ModulkodeBAID2023M15
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle