Business Intelligence

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Omhandler datakvalitet, valg, integration, konfigurering og opbygningaf business intelligence systemer mhp. at producere forskellige former for ledelsesinformation til at understøtte beslutningsprocesser fx i offentlige organisationer. Omhandler også eksempler på kildesystemer der leverer data til business intelligence systemer, business intelligence analyser, samt organisatorisk betydningaf datadrevne beslutninger.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering” vedr. afdækning af behov for ledelsesinformation, integration, konfigurering og opbygningaf business intelligence systemer, samt design af databaser, analyser og dashboards
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med udvikling og anvendelse af business intelligence, herunder hvordan systemer,analyser ogdashboards kan understøtte forskellige former for beslutningsprocesser i organisationer og forskellige individuelle beslutningsstileog brugertyper

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse-og løsningsmodeller ang. udvikling og anvendelse af business intelligence systemer, fx i forhold til hvordan relevante data indsamles, kvalitetssikres, struktureres og lagres i databaser
  • Skal kunne udarbejde og formidle analyser udarbejdet vha. business intelligence systemer til fx ledere, borgere, politikere og andre interessenter

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere den både datamæssige, tekniske, organisatoriske og politiske kompleksitet, der er forbundet med at udvikle og implementere business intelligence systemer i offentlige organisationer

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsningerog udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBusiness Intelligence
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Intelligence
ModulkodeBAID2023M14
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle