Cybersecurity i organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Giver den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med cybersecuritypå et taktisk og strategisk niveau. Herunder problemstillinger relaterede til cybersecurity awareness, uddannelse og standardcompliance. Den studerende sættes i stand til at analysere og reflektere over de organisatoriske, regulative og institutionelle rammersamtpræmisser for cybersecurityi offentlige og private organisationer.

Læringsmål

Viden

  • Skal opnå viden omkring cybersecurity trusler. Herunder forståelse for tekniske og ikke-tekniske angreb og øvrige trusler,som opstår udenfor og indenfor organisationen samt risikovurdering af disse.
  • Viden om bestpractices og industri standarder omkring cybersecurity.
  • Viden om ledelse af transformative processer med henblik på at implementere organisatoriske tiltag omkring cybersecurity i en organisation.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis omhandlendeorganisatorisk cybersecurity i såvel offentlige som private organisationer

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til organisatorisk cybersecurity på ledelsesniveau.
  • Skal kunne vurdere og sammenligne best practices og industri standarder indenfor cybersecurity i forhold til en specifik organisation eller case.
  • Skal kunne foretage risikovurdering af cybersecurity trusler i en specifik organisation eller case.

Kompetencer

  • Selvstændigt og professionelt arbejde medprioritering, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af organisatorisk cybersecurity tiltag.
  • Skal selvstændigt kunne indhente relevant viden fra, og samarbejde med, andre aktører.Herunder tekniske personale, leverandører, ledelse og medarbejdere omkring cybersecurity projekter og tiltag.
  • Analysere, vurdere og formidle viden omkring best practices og industri standarder indenfor cybersecurity.Sidstnævnte til fagfæller samt ledere, medarbejder og øvrige aktører uden tekniske kompetencer på området

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsningerog udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCybersecurity i organisationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelCybersecurity in Organizations
ModulkodeBAID2023M13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle