Kvantitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at introducere den studerende til grundlæggende kvantitativ metode og give den studerende de metodiske og praktiske forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne gennemføre kvantitative undersøgelser på et grundlæggende niveau fra start til slut. Derudover omhandler modulet stikprøveudtræk, indsamlingsmåder, spørgeskemakonstruktion, herunder operationalisering af teoretiske koncepter til kvantitative mål samt viden om forskellige typer af variabler, simpel datahåndtering (fx import og redkodning af variable), deskriptiv statistik (fx gennemsnit og fordelinger), statistisk inferens (fx signifikanstest) samt grundlæggende analysemetoder såsom uni-og bivariat analyse (fx sammenligning af gennemsnit) og lineær regression. De studerende skal også kunne reflektere over styrker og svagheder ved konkrete kvantitative metoder og undersøgelsesdesigns, herunder inddrage videnskabsteoretisk refleksion (fx reliabilitet, validitet, rækkevidde og forudsætninger).

Modulet vægter praktisk erfaring højt. Studerende deltager undervejs i en række øvelser, hvor der arbejdes konkret og praktisk med modulets indhold og hvor de studerende modtager træning i konkrete statistikprogrammer.

Læringsmål

Viden

 • Har et grundigt kendskab til grundlæggende kvantitative metoder og deres forudsætninger
 • Har viden om hvilke typer af problemformuleringer, der egner sig til besvarelse gennem kvantitativ empiri og grundlæggende kvantitative metoder
 • Har viden om de metodemæssige faser i en kvantitativ samfundsvidenskabelig undersøgelse
 • Har viden om samspillet mellem undersøgelsesdesigns og kvantitative metoder og forståelse for forskellen mellem undersøgelsesdesigns og indsamlings-og analysemetoder.
 • Har forståelse for problematikker knyttet til kvantitative undersøgelser

Færdigheder

 • Kan reflektere over styrker og svagheder ved forskellige typer af undersøgelsesdesigns og kvantitative metoder bl.a. under inddragelse af videnskabsteoretiske og metodologiske argumenter
 • Kan argumentere fagligt for valg og fravalg af specifikke kvantitative metoder på konkrete problemstillinger.
 • Kan anvende grundlæggende kvantitative metoder til empirisk analyse, bl.a. i relevante statistikprogrammer.
 • Kan formidle analyser og resultater fra kvantitative analyser

Kompetencer

 • Har kompetence til selvstændigt at gennemføre, besvare og formidle samfundsvidenskabelige problemstillinger med brug af grundlæggende kvantitative metode og med afsæt i viden og færdigheder på modulet.
 • Har kompetence til at identificere og diskutere styrker og svagheder ved egne og andres kvantitative undersøgelser.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantitativ metode
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantative Methods
ModulkodeBAID2023M11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle