Modul 22: Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Bachelorprojekt

De studerende skal på dette semester specialisere og fordybe sig ved at skrive bachelorprojekt inden for et af de temaer, som er omfattet af de tidligere semestre.

Derudover skal de studerende deltage i valgfag svarende til 15 ECTS.

Mål og indhold:

Består af et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for et af de tidligere semestres tema. Projektet skal omfatte interaktion med praksis og være baseret på anvendelse af de metoder, der er undervisest i og teori, der er relevant for den valgte problemstilling.

Læringsmål

Viden

  • Gennem projektarbejdet tilegner de studerende sig yderligere og mere specialeret viden om de anvendte teorier, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering”, ”Ledelse og organisation” og ”Innovation og forandring”
  • Gennem projektarbejdet bliver de studerende i stand til at identificere og analysere en nærmere afgrænset problemstilling og som følge heraf forstå og reflektere over teori, metode og praksis. Det forventes, at de studerende kan argumentere for en selvvalgt og afgrænset problemstilling, og herunder anvende relevant teori og metode til at analysere projektets problemstilling. Det forventes, at de studerende kan bedømme og diskutere egne valg af teori og metode i forhold til projektets problemstilling herunder evaluere og perspektivere den selvstændige videns-produktion i projektarbejdet til aktuelle problemstillinger 

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber
  • Gennem projektarbejdet og valget af teori og metode opnår de studerende kompetence ift. at begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklings-orienterede situationer
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter, som evalueres af vejleder.

De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 22: Bachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 22: Bachelor Project
ModulkodeBAID202222
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet