Modul 14: Organisation og ledelse 4: Kvalitetsstyring og performance management

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: IT som et pædagogisk værktøj
Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et pædagogisk værktøj. Herunder hvordan pædagogiske processer kan nytænkes gennem anvendelse af IT, og hvordan IT kan anvendes til at facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation. 

Mål og indhold:

Omhandler kvalitetsstyring og performance management herunder anvendelse af måling og evaluering, samt de specifikke problemstillinger der er forbundet med anvendelse af disse metoder i offentlige institutioner, fx i forbindelse med evaluering og forbedring af pædagogiske processer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for kvalitetsstyring og performance management specielt i forbindelse med vidensarbejde som fx inden for undervisningssektoren.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis relateret til kvalitetsstyring og performance management, herunder de muligheder og begrænsninger der er forbundet med at anvende måling og evaluering som en del af kvalitetsforbedrende aktiviteter i offentlige organisationer.

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i forbindelse med måling, evaluering samt identifikation af kvalitetsforbedrende tiltag.
  • Skal kunne formidle resultater af målinger og evalueringer til relevante interessenter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 14: Organisation og ledelse 4: Kvalitetsstyring og performance management
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 14: Organisation and Management 4: Quality Management and Performance Management
ModulkodeBAID202214
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet