Modul 13: IT og digitalisering 4: IT som pædagogisk værktøj

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: IT som et pædagogisk værktøj
Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et pædagogisk værktøj. Herunder hvordan pædagogiske processer kan nytænkes gennem anvendelse af IT, og hvordan IT kan anvendes til at facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation. 

Mål og indhold:

Omhandler modeller for, hvordan IT kan understøtte pædagogiske processer, faciliteter læring og styrke kreativitet og innovation, samt de specifikke problemstillinger, der er forbundet med primært anvendelse og sekundært udvikling af sådanne teknologier.

 

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering”, nærmere bestemt, hvordan IT kan understøtte pædagogiske processer, fx hvordan sociale medier kan understøtte læring, vidensdeling og samarbejde i pædagogiske processer.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med anvendelse af IT som pædagogisk værktøj, herunder fx at kunne vurdere implikationer for læringsudbytte og krav til underviseres kvalifikationer.

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller, herunder fx bidrage til at analysere et pædagogisk forløb mhp. at identificere hensigtsmæssige teknologianvendelser.

Kompetencer

  • Skal gennem indsigt i pædagogiske processer og teknologianvendelse i pædagogiske processer kunne forstå den kompleksitet, der er forbundet forbedring af sådanne processer.
  • Skal gennem indsigt i pædagogiske processer og teknologi anvendelse i pædagogiske processer selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med faggrupper inden for det pædagogiske område.

 

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 13: IT og digitalisering 4: IT som pædagogisk værktøj
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 13: IT Development and e-Government 4: IT as an Educational Tool
ModulkodeBAID202213
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet