Modul 12: Semesterprojekt: Velfærds- og sundhedsteknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Velfærds- og sundhedsteknologi
Dette semester fokuserer på udvikling af teknologier inden for pleje- og sundhedsområdet og de særlige problemstillinger, der er forbundet anvendelse af teknologi inden for disse områder.

Mål og indhold:

Består af

a) et metodekursus i kvalitative metoder (herunder design, videnskabsteori og metoder, som ligger under den kvalitative tilgang) samt udvalgte projektarbejdsformer.

b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (velfærds- og sundhedsteknologi). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for semesterets tema ’velfærds- og sundhedsteknologi’. Det gælder en generel viden om velfærds- og sundhedsteknologi, men også de forskellige tilgange til velfærds- og sundhedsteknologi, som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for især den offentlige sektor, som fx sundheds- og plejesektoren. Det er vigtigt at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for velfærds- og sundhedsteknologi
  • Skal kunne forstå og reflektere over viden dvs. teorier, metoder og praksis inden for semesterets tema ’ velfærds- og sundhedsteknologi’. Dette indebærer fx, at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til velfærds- og sundhedsteknologi

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber. Herunder anvende kvantitative metoder til at analysere en selvvalgt og afgrænset problemstilling. De studerende skal herunder illustrere evne til at operationalisere relevant teori fra semesterets moduler i fælleskab. De studerende skal også systematisk kunne dele viden i projektarbejdet
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere og rapportskrivning og formidling af projektets resultater

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 12: Semesterprojekt: Velfærds- og sundhedsteknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 12: Semester Project: Welfare and Health Technology
ModulkodeBAID202212
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet