Modul 5: IT og digitalisering 2: Human-Computer-Interaction (HCI)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Offentlig service og digital selvbetjening
Dette semester fokuserer på digitalisering af offentlige serviceydelser og de datalogiske, organisatoriske, forvaltningsmæssige og forandringsmæssige problemstillinger der er knyttet hertil.

Mål og Indhold:

Omhandler generelt design, udvikling og evaluering af brugergrænseflader og mere specifikt de HCI relaterede problemstillinger, der knytter sig til digitalisering af offentlige serviceydelser.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering”, herunder specifikt HCI og brugen af IT til at digitalisere offentlige serviceydelser.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis relateret til HCI, som fx teorier og metoder til at sikre brugbarhed i løsninger som henvender sig til borgere med meget forskellige forudsætninger for anvendelse af IT.

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske HCI relaterede problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i forbindelse med analyse af behov og forudsætninger blandt brugere af digitale serviceydelser, og udarbejdelse af design af brugergrænseflader der indgår i digitale serviceydelser.

Kompetencer

  • Skal kunne tilrettelægge og gennemføre HCI design og evalueringsforløb som en integreret del af digitaliseringsprojekter.
  • Skal selvstændigt kunne samarbejde med andre aktører, fx brugere og udviklere, som deltager i HCI relaterede udviklingsaktiviteter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 5: IT og digitalisering 2: Human-Computer-Interaction (HCI)
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 5: IT Development and e-Government 2: Human-Computer-Interaction (HCI)
ModulkodeBAID20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet