Modul 1: IT og digitalisering 1: Udvikling af IT

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Innovation i den offentlige sektor
Dette semester introducerer de studerende til orga­nisering og ledelse af den offentlige sektor, samt til vilkår og muligheder for at reformere den offentlige sektor gennem innovative tiltag.

Semestret udgør grundlaget for de efterfølgende semestre i den forstand, at de studerende opnår en generel forståelse for organisationsteori, hvordan den offentlige sektor er opbygget, innovation og udvikling af informationsteknologi, samt til projektarbejdsformen og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.

Mål og indhold:

Introducerer de studerende for forskellige anvendelser af IT i den offentlige sektor, samt til pro­grammering af sådanne IT systemer.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”IT og digitalisering” inden for den offentlige sektor, fx teknologi anvendelse i sundheds- og plejesektoren, samt viden om teori, metoder og praksis hvad angår programmering af sådanne systemer.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og prak­sis som relateret til programmering, som fx centrale design-, programmering- og test- principper og metoder.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende centrale design-, programmering- og testprincipper og metoder.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problem-stillinger i forbindelse med design, programmering og test, og foretage relevante og begrundede valg af metoder og løsningsmodeller.
  • Skal kunne formidle programmerings-tekniske problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister, herunder fx formidle de tekniske udfordringer og risici, der er forbundet med forskellige tekniske løsningsmodeller til inte­res­senter med en ikke-teknisk baggrund.

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere teknisk komplekse og udviklings-orien­terede situationer, herunder fx beherske principper og metoder for håndtering af den kompleksitet, usikkerhed og grad af tekniske risici som er karakteristisk for innovative udviklingsprojekter.
  • Skal blandt andet på grund af deres teknologiske indsigt selvstændigt kunne indgå tværfaglige projektgrupper der arbejder med IT-udvikling og digitalisering.
  • Skal kunne medvirke til læring og forbedring af egen arbejds­praksis i forbindelse med udvikling af IT systemer, herunder kende forskellige paradigmer for procesevaluering og forbedring inden for IT udvikling.

Undervisningsform

Klasseundervisning med efterfølgende øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 1: IT og digitalisering 1: Udvikling af IT
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1: IT development and e-Government 1: IT Development
ModulkodeBAID20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet