Modul 6: Organisation og ledelse 2: Offentlig forvaltning og e-Government

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modul 2 eller tilsvarende

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Offentlig service og digital selvbetjening: Dette semester fokuserer på digitalisering af offentlige serviceydelser og de datalogiske, organisatoriske, forvaltningsmæssige og forandringsmæssige problemstillinger der er knyttet hertil.

Omhandler generelt offentlig forvaltning og forvaltningsret og mere specifikt den rolle som e-Government og digitalisering spiller i offentlig forvaltning. Herunder også digital infrastruktur og modenhedsmodeller for e-Government.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”organisation og ledelse”, herunder specifikt offentlig forvaltning, forvaltningsret og e-Government set i et forvaltningsmæssigt perspektiv: Fx principper for god forvaltning og hvordan disse principper påvirker og stiller krav til e-Government initiativer.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for offentlig forvaltning og e-Government, og således fx kunne indarbejde forvaltningsretslige principper i udformningen af digitale sagsbehandlingsløsninger og selvbetjeningsløsninger.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller inden for offentligforvaltning og e-Government, herunder fx analysere om konkrete offentlige digitaliseringsstra-tegier er realistiske set i forhold til et givet modenhedsniveau inden for e-Government.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Gennem tilegnelse af viden om forvaltning, forvaltningsret og e-Government styrkes de studerendes muligheder for at overskue og håndtere den kompleksitet der er forbundet med at digitalisere fx offentlige serviceydelser.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Gennem forståelse for forvaltning og forvaltningsret øges de studerendes forudsætninger for at forstå og samarbejde med administrative ledere og sagsbehandlere i forbindelse med gennemførelse af tværfaglige digitaliserings- og innovationsprojekter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projekt-arbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsente-res, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabe-lige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 6: Organisation og ledelse 2: Offentlig forvaltning og e-Government
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Organisation and Management 2: Public Administration and e-Government
ModulkodeBAID20146
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet