Introduktion til historiefaget

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er:

  • at den studerende kan formidle og opbygge et historieprojekt.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og forståelse for opbygning af et historieprojekt

Færdigheder

  • anvende tidligere forskning (en forskningsoversigt) i arbejdet med en historisk problemstilling,

  • konstruere en historiefaglig argumentation i et klart og præcist sprog

Kompetencer

  • overholde videnskabelige konventioner med hensyn til dokumentation i tekst, noter og litteraturliste.

Undervisningsform

Undervisningen fokuserer på, hvordan et historieprojekt gribes an fra problemformulering til konklusion. Desuden vil kurset indeholde introduktion til udarbejdelse af forskningsoversigter, introduktion til historieskrivningens historie og udvikling, samt introduktion til akademisk skriftlighed og argumentation (herunder bevisførelse).

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til historiefaget
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Koordinator udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv deltagelse.

Hvis den studerende ikke består ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig reeksamen af samme omfang og sværhedsgrad som det samlede antal øvelsesopgaver.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to the Study of History
ModulkodeBAHIS20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 500 sider.