Historiefagets udvikling og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anvende forskellige metoder, herunder forskellige tekstlæsningsstrategier, til at vurdere og tolke såvel forskningslitteratur som forskellige typer af kilder fra forskellige historiske perioder.

Undervisningen indeholder metodiske og historiografiske elementer af relevans for historikere. Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i en bevidst metodisk tilgang til formulering af historiske problemstillinger og arbejdet med kilder samt i reflekteret repræsentation af et stykke fortidig virkelighed. Pensum omfatter værker og artikler af både metodisk og teoretisk karakter, samt kildesæt i forbindelse med løsning af øvelsesopgaver. Pensum er på ca. 500 sider.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden om historiefagets metoder,
  • selvstændigt tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed,
  • analysere forskellige typer af historisk faglitteratur, herunder vurdere forholdet i denne litteratur mellem metode, problemstilling, argumentation og dokumentation.

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHistoriefagets udvikling og metode
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory's Development and Methodology
ModulkodeBAHIS201720
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet