Brug af historien

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan analysere og vurdere forskellige måder at formidle og bruge fortiden på i erindrings- og identitetspolitiske sammenhænge.

Undervisningen omfatter teorier om historiebevidsthed, kollektiv erindring og mytologisering af historien. Teoriernes anvendelse eksemplificeres gennem analyser af brug af fortiden i såvel populær historieskrivning som gennem rejs-ning af monumenter og manifestationer i form af mindedage mv. De konkrete eksempler relaterer brugen af fortiden både til den fortid, der henvises til, og til politiske, sociale og kulturelle forhold i den eftertid, hvor en bearbejdning af fortiden finder sted.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om måder at formidle og bruge fortiden på

Færdigheder

  • anvende teorier om historiebevidsthed mv. til at analysere konkrete eksempler på brug af historien
  • relatere bearbejdningen af fortiden til den fortid, der henvises til, og til politiske, sociale og kulturelle forhold i den eftertid, hvor bearbejdningen finder sted

Kompetencer

  • analysere bearbejdningens form og indhold og vurdere dens virkninger

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra såvel undervisere som studerende.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBrug af historien
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der stilles spørgsmål i det samlede pensum.
Opgavens omfang: Max. 15 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Use of History
ModulkodeBAHIS201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 400 sider, samt film, monumenter og andre ikke-skriftlige kilder. Hertil kommer den litteratur og de kilder, den studerende anvender i eksamensopgaven. Samlet pensum: Ca. 750 sider, samt ikke-skriftligt materiale.