Oversigtsforløb i globaliseringens historie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af globaliseringens historie.

Læringsmål

Viden

  • Demonstrere viden om hovedtræk af globaliseringens historie

Færdigheder

  • gøre rede for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk af globaliseringens historie
  • identificere og argumentere for centrale forandringer i globaliseringens historie og for sammenhænge mel-lem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser

Kompetencer

  • uddrage det væsentlige af en tekst og sammenfatte og formidle pensumlitteraturen i en velstruktureret form.

Undervisningsform

Forelæsninger. Udover forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOversigtsforløb i globaliseringens historie
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOverview Course in Global History
ModulkodeBAHIS20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 750 sider.