Argumentationsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at gøre den studerende i stand til at argumentere logisk korrekt og at kunne analysere argumenter i den offentlige debat på baggrund af filosofisk argumentationsteori. Den studerende får dybdegående viden om argumenters struktur og argumentationsteoriens væsentligste begreber og slutningsformer. I modulet inddrages en række konkrete eksempler på argumenterende tekster, hvorved den studerendes trænes i at kunne analysere, kritisere og selv anvende argumentationsanalytiske strategier. Modulet er derudover anvendelsesorienteret i den forstand, at det vil indeholde praktiske øvelser i at argumentere - både i akademiske og ikke-akademiske sammenhænge, herunder f.eks. på digitale kommunikationsplatforme. 

Læringsmål

Viden

 • hvad et argument er
 • vigtigheden af at kunne argumentere for, og ikke blot udtrykke, synspunkter
 • forskellen mellem formel og uformel logik
 • den kendsgerning at ikke alle holdbare argumenter overbeviser og at ikke alle argumenter, der overbeviser, er holdbare

Færdigheder

 • at kunne identificere argumenter og argumentative strukturer i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer, f.eks. i dagspressen og på sociale medier
 • at kunne bedømme styrken af argumenter og argumentative strukturer i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer
 • at kunne argumentere uden at begå formelle eller uformelle fejlslutninger
 • at kunne formulere sig præcist i skrift og tale

Kompetencer

 • at kunne argumentere for synspunkter
 • at kunne deltage i den offentlige debat på et kvalificeret og højt fagligt niveau
 • at kunne identificere svagheder og styrker i argumentationen for synspunkter som de kommer til udtryk i medier, rapporter fra tænketanke og diverse publikationer fra erhvervslivet og den offentlige sektor

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArgumentationsteori
Prøveform
Skriftlig
Opgaven er en 2 timers bunden opgave, som udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Argumentation
ModulkodeBAFIL20247
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet