Problembaseret læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationsbehandling, digitale værktøjer til understøttelse af vidensindsamling, samt introduktion til vejledning og gruppearbejde, herunder gennem digitale læringsplatforme. Modulets særlige PBL-fokus er deltagelsen i den selvvalgte gruppe. Gruppen skal være på 3-5 studerende.

Læringsmål

Viden

 • betydningen af valget af teori og metode for tilgangen til en given case
 • teorierne bag den problembaserede tilgang til læring
 • muligheder og udfordringer i det problemorienterede projektarbejde som (sam)arbejdsform og videnskabelig undersøgelsesmetode
 • projektorganisering, konflikthåndtering og saglige samtaler
 • akademiske databaser og digitale værktøjer

Færdigheder

 • at identificere, analysere, formulere og behandle en relevant problemstilling ved hjælp af den problemorienterede projekttilgang
 • at identificere, analysere, formulere og behandle en relevant problemstilling via inddragelse af relevant teori og metode
 • at begrunde valget af teori og metode med afsæt i det valgte problem
 • at indsamle og anvende relevant information om det valgte problem
 • at identificere mangler i egen viden og tilrettelægge læringsprocessen derefter
 • at arbejde med komplekse problemer via samarbejde med andre
 • at organisere en samarbejdsproces, herunder digitalt 
 • at indgå konstruktivt i et selvvalgt arbejdsfællesskab
 • at håndtere udfordringer i projektsamarbejdet på relevant vis
 • at reflektere over såvel egen læring som projektprocessen
 • at bruge databaser og søgemaskiner mhp. vidensindsamling

Kompetencer

 • at tilrettelægge og gennemføre et projektforløb
 • at kunne organisere egne og andres læringsprocesser
 • at indgå selvstændigt og professionelt i fagligt samarbejde om at definere og løse komplekse problemer ved hjælp af den problemorienterede og projektorganiserede tilgang som metode

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre, skal det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

De/den studerende eksamineres som udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven tager udgangspunkt i projektarbejdet i modulet, ”Politisk filosofi”, og aflægges samtidig med prøven i modulet "Politisk filosofi" på baggrund af en udarbejdet procesanalyse i forbindelse med PBL-arbejdet.

Procesrapporten afleveres som en selvstændig eksamensopgave.

Sideantal: Procesanalysen skal være 1-2 sider pr. studerende.

Prøvetiden er sammen med modulet "Politisk filosofi" normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog max. i alt 2 timer ved store grupper. 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Prøvetiden er den samlede prøvetid for "Politisk filosofi" og "Problembaseret læring".
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBAFIL20245
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet