Dialogisk organisationsfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give en introduktion til dialogfilosofi og dialogiske metoder, som kan anvendes i organisationer, herunder i udviklingen af organisationer. Modulet inkluderer både casearbejde og praktiske øvelser.

Læringsmål

Viden

 • indsigt i teorier om dialog- og organisationsfilosofi
 • viden om relationelle forhold mellem ledelse, medarbejdere og omverden
 • indsigt i forskelle og ligheder mellem filosofiens dialogforståelse og andre typer samtaler
 • viden om særlige etiske problemstillinger i organisationer

Færdigheder

 • at kunne øge muligheder for dialog og samarbejde, herunder løse konflikter i organisationer
 • at kunne vælge relevante metodiske og teoretiske tilgange til at gennemføre dialogforløb i forskellige organisatoriske kontekster
 • at kunne formidle og diskutere organisations- og ledelsesfilosofiske problemstillinger i en professionel praksis og i offentligheden
 • at kunne foretage analyse af kommunikationsforløb, herunder afdække magt- og konfliktforhold

Kompetencer

 • selvstændigt og professionelt at kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring udvikling og analyse af ledelse, medarbejdere og eksterne aktører i en organisation
 • gennem dialogiske metoder at kunne bidrage til løsninger af konflikter i organisationer
 • gennem dialogiske metoder at kunne bidrage til integration i organisationer
 • anlægge interaktionsstrategier i organisatoriske forandringsprocesser

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Synopsis (1-2 sider) afleveres senest 1 uge før den mundtlige eksamen.

Prøver

Prøvens navnDialogisk organisationsfilosofi
Prøveform
Mundtlig
På baggrund af en skriftlig synopsis (1-2 sider) fremstilles og analyseres en selvvalgt organisatorisk problemstilling ved den mundtlige eksamen. Det mundtlige oplæg må maksimalt vare 10 minutter.

Prøvetiden er normeret til 30 minutter inkl. votering og feedback.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDialogical Organisation Philosophy
ModulkodeBAFIL202414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet