Sundhedsfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at indføre de studerende i sundhedsfilosofien, som dels omfatter spørgsmål om, hvad man kan forstå ved sundhed og sygdom, dels spørgsmål, som knytter sig til diagnose, behandling og pleje af syge og lidende. Der introduceres tillige til etiske problematikker, der opstår i sundhedsvæsnet, herunder som følge af ny teknologi. Klinisk etik, bioetik dataetik og patient-lægeforhold er eksempler på mulige emner i modulet.

Læringsmål

Viden

  • forskellige opfattelser af sundhed og sygdom, herunder viden om kultur-, historie- og/eller samfundsafhængige sygdomsopfattelser
  • centrale videnskabsteoretiske opfattelser af behandling og af det kliniske kollektiv
  • etik og menneskesyn i det kliniske arbejde og i sundhedsvæsen
  • teknologiens betydning for sundhedsfaglige problemstillinger 

Færdigheder

  • at kunne analysere og argumentatorisk diskutere forskellige aspekter, der ligger til grund for behandling og pleje med afsæt i sundhedsfilosofiens teorier og metoder
  • at kunne formidle grundopfattelser i sundhedsfilosofi til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • at gennemføre analyser af det sundhedsfaglige område med et filosofisk udgangspunkt
  • at vælge og håndtere relevante teoretiske og metodiske tilgange til at beskrive og analysere problemstillinger inden for fagfeltet i praksis
  • at indgå selvstændigt og professionelt i tværfagligt samarbejde i studiemæssig sammenhæng og i praksis sammen med praktikere inden for fagfeltet

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsfilosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en relevant sundhedsfilosofisk problemstilling.
De studerende skal udarbejde en rapport, der tager højde for de praksisfelter, som deres problemstilling er relevant for. Formidling af problemstillingen til relevante modtager (interessegrupper, sundhedsvæsen etc.) skal være en integreret del af opgaven.
Problemstillingen og litteratur skal godkendes af den modulansvarlige inden den skriftlige opgave afleveres.
Der må være max. 5 studerende i en gruppe.
Sideantal: 10-15 sider (+5 sider pr. ekstra studerende – dvs. 15-20 sider for to studerende etc.)
Det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen vægtes ligeligt.
Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning. Dog max. 1 1/2 timer ved store grupper.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Health
ModulkodeBAFIL202410
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet