Etik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende en indføring i etik og anvendt etik. Der gives et overblik over de centrale idéer i etikken og den moderne diskussion om muligheden af at begrunde etiske valg og principper. Samtidig er det hensigten at give den studerende forudsætninger for aktivt at indgå i debatter om etiske problemstillinger i konkrete praksisser (anvendt etik). Modulet tilrettelægges som et kursusforløb, hvori indgår diskussion og analyse af udvalgte cases.

Læringsmål

Viden

  • etiske grundbegreber og etikkens rolle i filosofien
  • de centrale etiske teorier og de til disse knyttede former for menneskeforståelse og etisk argumentation
  • nogle af de vigtigste problemer inden for anvendt etik på et reflekteret niveau

Færdigheder

  • at kunne identificere forskellige typer af etiske idéer og argumenter i etiske debatter i faglige sammenhænge og i det offentlige rum
  • at analysere de forskellige etiske hensyn og principper, der indgår i et problem inden for anvendt etik

Kompetencer

  • at kunne skelne mellem og kritisk analysere forskellige etiske teorier og idéer
  • at kunne identificere, diskutere og formidle konkrete etiske dilemmaer
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde om sammenhænge hvor indsigt i og evne til etisk analyse og tænkning er central

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtik
Prøveform
Skriftlig
Opgaven er en bunden opgave, som udarbejdes i grupper af maks. 3 studerende.grupper. Opgaven tager udgangspunkt i en eller flere cases relateret til en etisk problemstilling, der udspiller sig i en bestemt praksiskontekst.

Mindst 7 og højst 10 sider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthics
ModulkodeBAFIL20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet