Sundhedsfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at indføre de studerende i sundhedsfilosofien, som dels omfatter spørgsmål om, hvad man kan forstå ved sundhed og sygdom, dels spørgsmål, som knytter sig til diagnose, behandling og pleje af syge og lidende. I et hermed introduceres til etiske problematikker, der opstår i sundhedsvæsnet. Klinisk etik, bioetik og patient-lægeforhold er eksempler på mulige emner i modulet.

Læringsmål

Viden

  • forskellige opfattelser af sundhed og sygdom, herunder viden om kultur-, historie- og/eller samfundsafhængige sygdomsopfattelser
  • centrale videnskabsteoretiske opfattelser af behandling og af det kliniske kollektiv
  • etik og menneskesyn i det kliniske arbejde og i sundhedsvæsen

Færdigheder

  • at kunne analysere og argumentatorisk diskutere forskellige aspekter, der ligger til grund for behandling og pleje med afsæt i sundhedsfilosofiens teorier og metoder
  • at kunne formidle grundopfattelser i sundhedsfilosofi til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

  • at gennemføre analyser af det sundhedsfaglige område med et filosofisk udgangspunkt
  • at vælge og håndtere relevante teoretiske og metodiske tilgange til at beskrive og analysere problemstillinger inden for fagfeltet i praksis
  • at indgå selvstændigt og professionelt i tværfagligt samarbejde i studiemæssig sammenhæng og i praksis sammen med praktikere inden for fagfeltet

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundhedsfilosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i den skriftlige opgave. Såfremt der skrives i gruppe, skal det ikke angives, hvilken studerende der har skrevet hvilke dele, og alle medlemmer vurderes ens for den skriftlige del af eksaminationen. På baggrund af den mundtlige gruppeprøve skal der ikke desto mindre foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder modulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål.

Prøven foregår som en todelt proces, hvor den/de studerende først holder et oplæg med udgangspunkt i den skriftlige opgave, som derefter følges op af en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor.

Såfremt der skrives i gruppe har den enkelte studerende mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Dette ønske skal i så fald meddeles ved eksaminationens påbegyndelse.

Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en relevant sundhedsfaglig problemstilling, som behandles fra et sundhedsfilosofisk perspektiv. Problemstillingen skal godkendes af den modulansvarlige inden den skriftlige opgave afleveres.

Den samlede projektrapport er på minimum 10 og max 15 sider pr. studerende. Dog max 40 sider pr gruppe, og der må max være 5 studerende i en gruppe.

Det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen vægtes ligeligt.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, inklusiv tid til votering og karaktergivning. Dog max 2. timer ved store grupper.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Health
ModulkodeBAFIL202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet