Argumentationsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at gøre den studerende i stand til at argumentere logisk korrekt og kunne analysere argumenter i den offentlige debat på baggrund af filosofisk argumentationsteori. Den studerende får dybdegående viden om argumenters struktur og argumentationsteoriens væsentligste begreber og slutningsformer. I modulet inddrages en række konkrete eksempler fra læserbreve, TV-debatter, rapporter, politiske beslutningsdokumenter osv., hvorved den studerendes trænes i at kunne analysere, kritisere og selv anvende argumentationsanalytiske strategier. Modulet er også anvendelsesorienteret i den forstand, at det vil indeholde praktiske øvelser, hvor grupper skal indtage modsatrettede synspunkter og forsvare dem så godt som muligt.

Læringsmål

Viden

 • hvad et argument er
 • vigtigheden af at kunne argumentere for, og ikke blot udtrykke, synspunkter
 • forskellen mellem formel og uformel logik
 • den kendsgerning, at ikke alle holdbare argumenter overbeviser og at ikke alle argumenter, der overbeviser, er holdbare

Færdigheder

 • at kunne identificere argumenter og argumentative strukturer i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer
 • at kunne bedømme styrken af argumenter og argumentative strukturer i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer
 • at kunne argumentere uden at begå formelle eller uformelle fejlslutninger.
 • at kunne formulere sig præcist i skrift og tale

Kompetencer

 • at kunne argumentere for synspunkter
 • at kunne deltage i den offentlige debat på et kvalificeret og højt fagligt niveau
 • at kunne identificere svagheder og styrker i argumentationen for synspunkter som de kommer til udtryk i medier, rapporter fra tænketanke og diverse publikationer fra erhvervslivet og den offentlige sektor.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArgumentationsteori
Prøveform
Skriftlig
Opgaven er en bunden opgave, som udarbejdes individuelt.

Varighed: 2 timer.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Argumentation
ModulkodeBAFIL20197
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet