Etik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende en indføring i etik og anvendt etik. Der gives et overblik over de centrale idéer i etikken og den moderne diskussion om muligheden af at begrunde etiske valg og principper. Samtidig er det hensigten at give den studerende forudsætninger for aktivt at indgå i debatter om etiske problemstillinger i konkrete praksisser (anvendt etik). Modulet tilrettelægges som et kursusforløb, hvori indgår diskussion og analyse af udvalgte cases.

Læringsmål

Viden

  • etiske grundbegreber og etikkens rolle i filosofien
  • de centrale etiske teorier (som for eksempel formålsetik, pligtetik og nærhedsetik) og de til disse knyttede former for menneskeforståelse og etisk argumentation
  • nogle af de vigtigste problemer inden for anvendt etik på et reflekteret niveau

Færdigheder

  • at identificere forskellige typer af etiske idéer og argumenter i etiske debatter i faglige sammenhænge og i det offentlige rum
  • at analysere de forskellige etiske hensyn og principper, der indgår i et problem inden for anvendt etik

Kompetencer

  • at kunne skelne mellem og kritisk analysere forskellige etiske teorier og idéer
  • at kunne identificere, diskutere og formidle konkrete etiske dilemmaer
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde om sammenhænge hvor indsigt i og evne til etisk analyse og tænkning er central

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtik
Prøveform
Skriftlig
Opgaven er en bunden opgave, som udarbejdes i grupper af maks. 3 studerende. Opgaven tager udgangspunkt i en eller flere cases relateret til en etisk problemstilling, der udspiller sig i en bestemt praksiskontekst.

Hvis det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præsentation (Den enkelte studerendes bidrag hertil.

Mindst 7 og højst 10 sider pr. studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEthics
ModulkodeBAFIL20193
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet