Miljøfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende introduceres til miljøfilosofiens etiske, metafysiske og epistemologiske problemstillinger. Centralt i disse problemstillinger står spørgsmålet om mennesket som del af og/eller adskilt fra naturen. Modulet er case-baseret med fokus på miljøfilosofi i forhold til praksisområder inden for f.eks. virksomheder, organisationer politik og forskning.

Læringsmål

Viden

  • miljøfilosofiske og miljøteoretiske grundbegreber som for eksempel bæredygtighed, naturforvaltning, antropocentrisme, biodiversitet, intrinsisk værdi og klimakrise
  • etiske problemer i forbindelse med hensynet til miljøet samt andre arter og organismer
  • miljøfilosofiens historiske udvikling og diskurs

Færdigheder

  • at kunne redegøre for og analysere divergerende natursyn
  • at foretage velbegrundede analyser og vurderinger af miljøetiske problemstillinger
  • at kunne formidle viden om og analyser af miljøfilosofiens fagområde til fagfæller og til ikke-specialister

Kompetencer

  • at gøre brug af relevante filosofiske teorier i forbindelse med problemstillinger, der vedrører miljøet
  • at kunne håndtere miljøetiske analyser og afvejninger i samfundsmæssig og/eller i en organisationsmæssig kontekst 
  • selvstændigt og professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde i studiemæssig og arbejdsmæssig sammenhæng omkring diskussion, analyse og løsning af problemstillinger af miljøfilosofisk og etisk karakter

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljøfilosofi
Prøveform
Skriftlig
En individuelt udarbejdet artikel inden for det miljøfilosofiske felt. Artiklen kan tage form af enten en videnskabelig artikel eller en formidlingsartikel. Vælges formidlingsartikel (mindst 7 og max 10 sider) suppleres denne af akademiske arbejdsblade, hvori artiklens emne behandles og uddybes.

Sidetal: Mindst 7 og højst 10 sider
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Philosophy
ModulkodeBAFIL201912
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet